Janez Mazej

maze

Janez Mazej

Janez Mazej (roj. 16. febr. 1975 v Slovenj Gradcu) je končal Osnovno in Srednjo glasbeno šolo v Velenju pri prof. F. Vrzelaku. Šolanje je nadaljeval na ljubljanski Akademiji za glasbo, kjer je l. 1997 diplomiral z odliko v razredu prof. S. Goričarja. Na našem Tekmovanju učencev in študentov glasbe je bil večkrat uspešen in nagrajen. Poklicno deluje kot klarinetni pedagog v Glasbeni šoli »Frana Koruna-Koželjskega« v Velenju. Igra pa še v Slovenskem orkestru klarinetov in Pihalnem orkestru Premogovnika Velenje.